Realizările noastre

  Program integrat de evidență cadastral fiscală - Cadastru +

Cadastru +

Reînnoire program de automatizare a evidenței Cadastral-Fiscale - "Cadastru+"

         Programul automatizat de evidenţă cadastral-fiscală “Cadastru +” este un program specializat, destinat funcţionarilor din domeniul bugetar (cadaştri şi perceptori fiscali) în vederea automatizării evidenţei cadastral-fiscale şi a evidenţei perceperii impozitului funciar şi imobiliar, încasat de la posesorii de terenuri şi imobile.

         Programul “Cadastru+” este un program licenţiat, protejat prin drepturi de autor, elaborat în conformitate cu actele legislative şi normative din Republicii Moldova ce vizează activitatea cadastral-fiscală a instituţiilor bugetare: Cod Fiscal al Republicii Moldova Nr. 1163 din 24.04.1997; Lege pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000; Hotărîrea Guvernului Nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei.

         Automatizarea evidenţei fiscale, oferita de programul „Cadastru+”, cuprinde gestionarea informaţiei cu privire la terenurile şi imobilurile posedate de către persoanele fizice, persoanele juridice şi gospodăriile ţărăneşti, precum şi impozitele, penalităţile calculate, plăţile efectuate.


Programul automatizat de evidenţă cadastral-fiscală “Cadastru +” permite:

         1) Stocarea, păstrarea şi utilizarea informațiilor aferente subiecţilor impozabili, terenurilor, imobilelor și animalelor avute în posesie de către aceştia.
         2) Cautarea rapidă a informației după: Nume Prenume – pentru persoane fizice / Denumire - pentru persoane juridice,  IDNP/ IDNO - proprietarilor, codul cadastral - pentru terenuri şi/sau a imobile:

         3) Calcularea automată a impozitelor, penalităților şi a soldurilor terenurilor, imobilelor, pășunilor și taxei pentru amenajarea teritoriului (pentru gospodării ţărăneşti).

4) Evidența de schimbare a proprietarilor terenurilor și a imobilelor cu păstrarea informației cu privire la documentul în baza căruia se efectuează transmiterea și proprietarii precedenți.

4)Întocmirea și printarea Avizelor de plata,  Rapoartelor: BIPF1, Dării de seama lunară, Fișei Cadastral-Centralizatoare şi a altor forme necesare unei evidenţe funciar-imobiliare din punct de vedere fiscal.


STRUCTURA PROGRAMULUI CÎT ŞI LUCRUL ÎN EL ESTE FOARTE SIMPLIST ŞI NU NECESITĂ CUNOŞTINŢE SAU INSTRUIRI SPECIALE, PRECUM ŞI MENŢINERE TEHNICĂ ANUALĂ ADIŢIONALĂ.


Făcînd click pe playerul de mai jos, o să puteți vizualiza direct funcționalitățtile principale ale produsului nostru "Cadastru +".Cu ce să începeţi?

1

Scrieți-ne pe office@aursoft.md sau
sunati (+373 22) 85-60-85, (+373 68) 38-00-84 chiar acum
nu amînaţi, lucrul lasat de azi pe mîne - aşa rămîne! ;-)

2
Invitaţi-ne la o întîlnire personală pentru a discuta ceea de ce aveți nevoie
Noi ne deplasăm singuri la Dvs!
3
Primiţi oferta de preț și alte materiale despre program.
Vă livrăm programul și vă ajutăm gratis ulterior la orice întrebare care apare în procesul de lucru cu programul.